Propozice

 

Na kole regionem Kyjovské Slovácko 2018

Memoriál Jakuba Mrnky

cyklistické kritérium s mezinárodní účastí

Závod se koná pod záštitou hejtmana JMK Bohumila Šimka a starosty města Kyjova Františka Lukla

 

Pořadatel:                               CK DACOM PHARMA KYJOV, ČSC, MĚSTO KYJOV

Místo a termín:                    Kyjov, ulice Komenského, v sobotu14. dubna 2018 od 11:00 hodin.

 

Ředitel závodu:                   Jakub Kratochvíla email:cp2018@ckdacomkyjov.cz

Tajemník závodu:               Martin Dolina; ; e-mail: dolina.martin@seznam.cz

Velitel tratě:                         Jakub Hušek; mob: 773 976 784,ckkyjov@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:                 určí ČSC

 

Přihlášky :                             www.cyklovysledky.cz v kopii na e-mail. cp2018@ckdacomkyjov.cz

Přihláška musí obsahovat celé jméno závodníka, kód UCI, klub, kategorie.

 

Prezentace:                  Sokolovna ul. Komenského v Kyjově, v sobotu 14. 4. 2018 od 8:00 hodin.

Ukončení výdeje startovních čísel bude 1 hodinu před startem jednotlivé kategorie.

Startovní čísla ze soboty 14.4. platí pro kat. ČP mládeže + žen  i na neděli 15. 4. 2018.

Startovné:                      do 10. 4. 2018      žáci 50,- Kč; kadeti 100,- Kč; junioři, ženy 100,- Kč; muži 200,- Kč.

po 10. 4. 2018 běžné startovné +100,- Kč.

Podmínka startu:       Platná licence pro rok 2018, u kategorie nábor platná lékařská prohlídka.

 

Startují:                       11:00                     nábor ZŠ                            2 okruhy                      hladký závod,

11:20                     mladší žáci                        6 okruhů                      hladký závod,

11:50                     starší žáci                         12 okruhů                   bodovací závod, každý 3. okruh,

12:25                     Vyhlášení kategorie nábor, ml. žáci,

12:40                    žákyně + kadetky            9 okruhů                     bodovací závod, každý 3. okruh,

13:15                     kadeti                               15 okruhů                   bodovací závod, každý 3. okruh,

14:00                     Vyhlášení kategorie st. žáci, žákyně + kadetky, kadeti

14:10                    juniorky + ženy             18 okruhů                  bodovací závod, každý 3. okruh,

15:10                     junioři                                21 okruhů                   bodovací závod, každý 3. okruh

16:10                     Vyhlášení kategorie juniorky + ženy, junioři

16:30                     muži                                   30 okruhů                   bodovací závod, každý 5. okruh

17:45                     Vyhlášení kategorie mužů

Uvedené startovní časy jsou informativní.

Bodování:                            kategorie kadetek, Juniorky + ženy mohou při vyšším počtu startovat samostatně.

Bodovací závod:                5, 3, 2, 1b; průjezdy po 1. okruhu    2 a 1 bod, poslední okruh dvojnásobný počet bodů.

Neutralizace v případě defektu nebo pádu v prostoru startu a cíle 1 okruh.

 

Trať závodu:               Městský okruh ulicemi Komenského, Dobrovského, Nádražní. Okruh je dlouhý 1600 m.

Okruh bude uzavřen pro veřejnou dopravu od 10:00 hodin až do konce závodu.

Předpis:                       Závod se koná podle pravidel cyklistiky, ustanovení rozpisů ČSP mužů a ČSP mládeže a žen pro

rok 2018 a ustanovení tohoto rozpisu. Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a jsou

povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, policie a rozhodčích.

Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé nebo jimi způsobené.

Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu

nepředvídatelných okolností.

 

Ceny:                          ČP mládeže a žen   minimálně 3 závodníci  věcné ceny + finanční,

ČP muži minimálně 3 závodníci    finanční + věcné ceny

V průběhu jednotlivých závodů mohou být vyhlašovány mimořádné prémie.

Různé:                       Pořadatel nezajištuje ubytování a stravu, informace na: www.cp2018.ckdacomkyjov.cz

Šatny a sprchy:                    Sokolovna.

Zdravotní zajištění:            Okresní nemocnice Kyjov.

 

Rozpis závodu schválen STK ČSC dne:

 

Jakub Kratochvíla

ředitel závodu